PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan ALIMENTIA (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
ALIMENTIA, Tinghøjvej 50, 1 th, DK-2860 Søborg
CVR-nr. 36208279

2. Kategorier af personoplysninger

ALIMENTIA indsamler og behandler kun nødvendige oplysninger om dig som f.eks.:
Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, helbredsoplysninger samt oplysninger vedr. vægt, højde, kost- og motionsvaner.

3. Formål

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med og til at kunne administrere dig som kunde. Personoplysninger kan anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter, tjenester og services. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

– Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring). Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

– Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, mv.) og informationer om markedsføringsmateriale vi har sendt. Vi opbevarer personoplysningerne i op til 5 år efter registrering.

En cookie er en lille fil som bliver lagret på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. En cookie indeholder oplysninger om din adfærd på et website og har til formål at genkende dig, når du besøger en given hjemmeside, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Vores website indeholder desuden cookies fra tredjeparter, der omfatter Google Analytics, Instagram, Facebook og Linkedin.

– Konkurrencedeltagelse. Vi opbevarer personoplysningerne op til 1 år efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor.

6. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos ALIMENTIA er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger samt helbredsoplysninger.

7.  Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet til email hidden; JavaScript is required. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af persondatapolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.